Cirkevné organizácie CirkviVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Apoštolská nunciatúra v Slovenskej republike

Nekrasovova 17
Bratislava

Cirkevné organizácie

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kráľova Lehota

Kráľova Lehota 70
Kráľova Lehota

Cirkevné organizácie

Diecézna charita Banská Bystrica

Tibora Andrašovana 44
Banská Bystrica

Cirkevné organizácie

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina

Rajecká 17
ilina

Cirkevné organizácie

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Palisády 48
Bratislava

Cirkevné organizácie

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike

Hrobákova 12
Bratislava

Cirkevné organizácie

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina

Pčolinská 2714/42
Snina

Cirkevné organizácie

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa

Mierová 34
Stará Ľubovňa

Cirkevné organizácie