Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním NezaradenéVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Anna Lechmanová - L - BUS SERVICE

Partizánska 17,  085 01 Bardejov

Iná nepravidelná osobná pozemná doprava

Anton Paľovčík

Cabaj 165,  951 17 Cabaj-Čápor

Cestná verejná doprava nákladov

Anton Toma - doprava

Kolačno 295,  958 41 Kolačno

Cestná verejná doprava nákladov

Dušan Večurkovský D - trans

Chotčanská 43,  091 01 Stropkov

Nákladná cestná doprava

Emil Kasarda

Obchodná 374/11,  076 64 Zemplínska Teplica

Nákladná cestná doprava

Gabriel Fodor

Veľká Mača 813,  925 32 Veľká Mača

Nákladná cestná doprava

Gabriel Smreček

Cintorínska 18571,  927 05 Šaľa

Nákladná cestná doprava

Gabriel Varga

urkov 95,  044 19 Ďurkov

Nákladná cestná doprava

Ján Červeňák

ordákova 1216/30,  040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Nákladná cestná doprava

Ján Koniar

Kollárova 4284/34,  036 01 Martin

Nákladná cestná doprava