Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. NezaradenéVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

""bytovka JELENEC""

Jelenec 580,  951 73 Jelenec

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""Malcov 301""

Hlavná 301,  086 06 Malcov

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""Pasienkové spoločenstvo Detvianska Huta - pozemkové spoločenstvo""

Detvianska Huta 375,  962 05 Detvianska Huta

Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.

""Pozemkové spoločenstvo Vígľaš""

Zvolenská 1,  962 02 Vígľaš

Lesníctvo a ťažba dreva

""SPOLOČENSTVO BYTOVKA RYBNÍK SLOVENSKÉ PRAVNO""

Slovenské Pravno 316,  038 22 Slovenské Pravno

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""Spoločenstvo Nemocničná 1949""

Nemocničná č. 1949,  026 01 Dolný Kubín

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Galéria""

Námestie sv. Floriána 353/14,  013 03 Varín

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""SVB a NP ASTRA""

Gavloviča 14/2,  971 01 Prievidza

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""SVB Prašník 124""

Prašník č. 124,  922 11 Prašník

Správa nehnuteľností na základe zmluvy

""SVB Školská 4""

kolská 826/4,  963 01 Krupina

Správa nehnuteľností na základe zmluvy