Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR NezaradenéVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Air Travel Solutions, Inc. - organizačná zložka

Ferienčíkova 18,  811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Reklamné činnosti

Akantri s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby

Parková 45,  821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom

ASPEN Europe GmbH, organizačná zložka

Dvořákovo nábrežie 10,  811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Reklamné činnosti

BRITANNIC STRATEGIES LIMITED, organizačná zložka

Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto

Ostatný veľkoobchod

Business Avia Partner International Limited, organizačná zložka

River Park, Dvořákovo nábrežie 10,  811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

držba a oprava motorových vozidiel

Crea, spol. s r.o., organizačná zložka

Bánovce nad Ondavou 62,  072 04 Bánovce nad Ondavou

Ostatné vzdelávanie

ENIQ Sp. z o.o. - organizačná zložka

Veľká okružná 43,  010 01 Žilina

Rozvod a predaj elektriny

ESSAT CZ, s.r.o., organizačná zložka

Kopčianska 10,  851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Priemyselné čistenie

EURO RAIL S.R.L. - organizačná zložka zahraničnej osoby

Michalská 7,  811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Výroba strojov na všeobecné účely i. n.

FRUTANA GOLD s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby

Kuzmányho 516/18,  036 01 Martin

Spracúvanie a konzervovanie zemiakov