Katastrálne úrady (Správa katastra) rady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

rad geodézie, kartografie a katastra SR

Chlumeckého 2
Bratislava

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Košice

Južná trieda 82
Košice

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Nitra

tefánikova 69
Nitra

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

Ružová dolina 27
Bratislava

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Prešov

Konštantínova 6
Prešov

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Trenčín

Piaristická 25
Trenčín

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Trnava

Vajanského 2
Trnava

Katastrálne úrady (Správa katastra)

Správa katastra Žilina

Andreja Kmeťa 17
ilina

Katastrálne úrady (Správa katastra)