Pozemkové spoločenstvá rady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Bývalé urbárske spolumajiteľstvo Milbach - pozemkové spoločenstvo

O.C.Fertex J. Curie 1
Poprad

Pozemkové spoločenstvá

Bývalí urbarialisti obce Dolný Kubín, pozemkové spoločenstvo

Alej Slobody 33
Dolný Kubín

Pozemkové spoločenstvá

Bývalí urbarialisti obce Lomná, pozemkové spoločenstvo

Lomná 45
Lomná

Pozemkové spoločenstvá

Bývalí urbarialisti obce Mútne, pozemkové spoločenstvo

Mútne 196
Mútne

Pozemkové spoločenstvá

Bývalý urbariát, pozemkové spoločenstvo Veľký Folkmar

Veľký Folkmar 219
Veľký Folkmar

Pozemkové spoločenstvá

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo

Sládkovičova 686
Rajec

Pozemkové spoločenstvá

Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo

Mariánska 6
Prievidza

Pozemkové spoločenstvá

Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna

Liptovská Anna 77
Liptovská Anna

Pozemkové spoločenstvá

Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo

Vojka nad Dunajom 150
Vojka nad Dunajom

Pozemkové spoločenstvá

Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota

Dolná Lehota 90
Dolná Lehota

Pozemkové spoločenstvá