Pozemkové spoločenstvá rady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Spolok urbáru obce Chlebnice

Chlebnice 186
Chlebnice

Pozemkové spoločenstvá

Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo

Liesek 442
Liesek

Pozemkové spoločenstvá

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo

Hrdinov SNP 43
Martin

Pozemkové spoločenstvá

Urbár obce Rabčice, pozemkové spoločenstvo

Rabčice 198
Rabčice

Pozemkové spoločenstvá

Urbár pozemkové spoločenstvo Oravské Veselé

Oravské Veselé
Oravské Veselé

Pozemkové spoločenstvá

Urbár Trstená, pozemkové spoločenstvo

Osadská 678,
Trstená

Pozemkové spoločenstvá

Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa

Sklabiňa 1
Sklabiňa

Pozemkové spoločenstvá

Urbár, pozemkové spoločenstvo Važec

tefana Rysuľu 341
Važec

Pozemkové spoločenstvá

Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá

stredie 197
Zázrivá

Pozemkové spoločenstvá

Urbarialisti obce Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská ulica 640/47
Námestovo

Pozemkové spoločenstvá