Pozemkové spoločenstvá rady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Urbariát - pozemkové spoločenstvo

SNP 134
Spišské Bystré

Pozemkové spoločenstvá

Urbariát obce Zubrohlava, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 620
Zubrohlava

Pozemkové spoločenstvá

Urbariát obce Zvolenská Slatina pozemkové spoločenstvo

SNP 176/156
Zvolenská Slatina

Pozemkové spoločenstvá

Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Harichovce

túrova 544
Harichovce

Pozemkové spoločenstvá

Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo Veličná

Veličná 163
Veličná

Pozemkové spoločenstvá

Urbárska a pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Kokava nad Rimavicou

Nám. 1. mája 1
Kokava nad Rimavicou

Pozemkové spoločenstvá

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom

Palárikova 183/16
Dubnica nad Váhom

Pozemkové spoločenstvá

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Mojšová Lúčka

Mojšová Lúčka
ilina

Pozemkové spoločenstvá

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo

Malá Franková 35
Malá Franková

Pozemkové spoločenstvá