Pozemkové úrady rady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici

Námestie Ľudovíta Štúra 1
Banská Bystrica

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave

Trenčianska 55
Bratislava

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Košiciach

Popradská 78
Košice

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Nitre

tefánikova trieda 69
Nitra

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Prešove

Masarykova 10
Prešov

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne

Námestie sv. Anny 7
Trenčín

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Trnave

Vajanského 22
Trnava

Pozemkové úrady

Obvodný pozemkový úrad v Žiline

Andreja Kmeťa 17
ilina

Pozemkové úrady