Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky) rady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BA - odbor výstavby a bytovej politiky

Lamačská cesta 8
Bratislava

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BB - odbor výstavby a bytovej politiky

Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KE - odbor výstavby a bytovej politiky

Komenského 52
Košice

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR - odbor výstavby a bytovej politiky

Svätoplukovo námestie 1/B
Nitra

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ PO - odbor výstavby a bytovej politiky

Nám. mieru 3
Prešov

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TN - odbor výstavby a bytovej politiky

Hviezdoslavova 3
Trenčín

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TT - odbor výstavby a bytovej politiky

Kollárova 8
Trnava

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZA - odbor výstavby a bytovej politiky

Andreja Kmeťa 17
ilina

Stavebné úrady (OÚ - odbor výstavby a bytovej politiky)