Športové školy ŠportVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

BIG POINT s.r.o.

Fándlyho 10, 811 03 Bratislava
Slovensko

BIG POINT s.r.o.

BOLANET, s.r.o.

Pohranicní 52/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice
eská republika

BOLANET, s.r.o.

Cesko - Slovenská futbalová akadémia

túrova 131, 901 01 Malacky
Slovensko

Cesko - Slovenská futbalová akadémia

Edmund Pavlík

Kvetinová 1, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Edmund Pavlík

Igor Mesároš

Podhájska 5, 949 01 Nitra
Slovensko

Nitrianska brankárska škola

Ing. Roman Guryca - RED POINT

Pluhová 34, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
Slovensko

Ing. Roman Guryca - RED POINT

Jozef Habiger

Jiráskova 22, 917 01 Trnava
Slovensko

Jozef Habiger

L4T, s. r. o.

Ceskoslovenských parašutistov 29, 831 03 Bratislava
Slovensko

L4T, s. r. o.

MATCHBALL spol. s r. o.

Smolenická 20, 851 05 Bratislava - Petržalka
Slovensko

MATCHBALL spol. s r. o.

Mgr. Michal Vavro, MIVA

Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava - Dúbravka
Slovensko

Mgr. Michal Vavro, MIVA