Katastrálne úrady Úrady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Nám. L.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Slovensko

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Katastrálny úrad v Bratislave

Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava - Ružinov
Slovensko

Katastrálny úrad v Bratislave

Katastrálny úrad v Košiciach

Južná trieda 82, 040 17 Košice - Juh
Slovensko

Katastrálny úrad v Košiciach

Katastrálny úrad v Nitre

tefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Slovensko

Katastrálny úrad v Nitre

Katastrálny úrad v Prešove

Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Slovensko

Katastrálny úrad v Prešove

Katastrálny úrad v Trnave

Vajanského 2, 917 01 Trnava
Slovensko

Katastrálny úrad v Trnave

Katastrálny úrad v Žiline

Ul. Hollého 7, 011 81 Žilina
Slovensko

Katastrálny úrad v Žiline

rad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava-Ružinov
Slovensko

rad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Správa katastra Trenčín

Piaristická 25, 911 50 Trenčín
Slovensko

Správa katastra Trenčín

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava-Ružinov
Slovensko

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave