Školské úrady (OÚ - odbor školstva) Úrady a inštitúcieVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BA - odbor školstva

Teplická 4
Bratislava

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BB - odbor školstva

SA 26
Banská Bystrica

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KE - odbor školstva

Zádielska 1
Košice

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ NR - odbor školstva

tefánikova trieda 69
Nitra

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ PO - odbor školstva

Tarasa Ševčenka 11
Prešov

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TN - odbor školstva

Hviezdoslavova 3
Trenčín

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TT - odbor školstva

Vajanského 2
Trnava

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZA - odbor školstva

Komenského 35
ilina

kolské úrady (OÚ - odbor školstva)