Internáty Vzdelávanie a školyVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Apartman Student s.r.o.

Chemická 951, 140 00 Praha - Kunratice
eská republika

Apartman Student

Domov mládeže stredných zdravotníckych škôl

Trnavská 2, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovensko

Domov mládeže stredných zdravotníckych škôl

Domov mládeže, rozpoctová organizácia

Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
Slovensko

Súkromný školský internát Kežmarok

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

Námestie slobody 26, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

ilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Slovensko

Internáty Hliny

ilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Slovensko

Internáty Velký Diel

Katolícka univerzita v Ružomberku, príspevková organizácia

Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
Slovensko

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU Ružomberok

kolský internát

J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
Slovensko

kolský internát

kolský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice

Werferova 10, 041 15 Košice-Juh
Slovensko

kolský internát Antona Garbana

kolský internát Medická 2, Košice

Medická 2, 040 11 Košice - Západ
Slovensko

kolský internát Medická 2, Košice