Vysoké školy Vzdelávanie a školy



Vyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Mendelova univerzita v Brne

Zemedelská 1665/1, 613 00 Brno - Cerná Pole
eská republika

Lesnícka a drevárska fakulta, Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne

Mendelova univerzita v Brne

Zemedelská 1665/1, 613 00 Brno - Cerná Pole
eská republika

Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne

Mendelova univerzita v Brne

Zemedelská 1665/1, 613 00 Brno - Cerná Pole
eská republika

Prevádzkovo-ekonomická fakulta, Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne

Mendelova univerzita v Brne

Zemedelská 1665/1, 613 00 Brno - Cerná Pole
eská republika

Záhradnícka fakulta, Mendelova zemedelská a lesnická univerzita v Brne

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Prokopova 100/16, 130 00 Praha - Žižkov
Slovensko

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Ostravská univerzita v Ostrave

Dvorákova 7, 702 00 Moravská Ostrava
Slovensko

Ostravská univerzita v Ostrave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12, 833 03 Bratislava - Nové Mesto
Slovensko

Slovenská zdravotnícka univerzita

Technická univerzita vo Zvolene

T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Slovensko

Technická univerzita vo Zvolene

Trenčianska univerzita Alexandra Dubceka v Trenčíne

tudentská 2, 911 50 Trenčín
Slovensko

Trenčianska univerzita Alexandra Dubceka v Trenčíne