Vysoké školy Vzdelávanie a školyVyhľadávanie v rámci týchto výsledkov:

Výsledky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem

Horení 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Teras
eská republika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem

Horení 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Teras
eská republika

Univerzita Jana Evangelisty PURKYNE

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný Trh 5, 116 36 Praha 1
eská republika

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Komenského v Bratislave

afárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
Slovensko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach

robárova 2, 041 80 Košice
Slovensko

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola

Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovensko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, verejná vysoká škola

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
eská republika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, verejná vysoká škola

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

T. G. Masaryka 541/3, 360 01 Karlovy Vary
Slovensko

Vysoká škola Karlovy Vary