Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

0 hlasov z 0 hlasov

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Kontaktné informácie

Mapa

Fakturačné údaje

Názov: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

IČO: 36005622

DIČ: 2020469572

IČ DPH: SK2020469572

Ďalšie kontakty

Telefón 1: 046 / 542 38 07

Telefón 2: Nezistené

Ďalšie informácie

ďalšie kategórie:

Servisy

Podobné firmy:
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Bana Nováky, odštepný závod
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza (skrátený názov ,,SOŠ Prievidza´´)
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza (skrátene: OA Prievidza)
Obec Štiavnické Bane
Cibamed Prievidza, s.r.o.