Obec Prašice

0 hlasov z 0 hlasov

Obecná knižnica Prašice

Kontaktné informácie

Mapa

Fakturačné údaje

Názov: Obec Prašice

IČO: 310964

DIČ: 2021315538

IČ DPH: Nezistené

Ďalšie kontakty

Telefón 1: 038 / 539 15 86

Telefón 2: 905 328 766

Ďalšie informácie

ďalšie kategórie:

Vzdelávanie a školy » Knižnice

Podobné firmy:
Obec Prašice
Polnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
Základná škola s materskou školou, ul. 1.mája 144, Prašice
idovská náboženská obec Banská Bystrica
idovská náboženská obec Dunajská Streda