Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

0 hlasov z 0 hlasov

Hotel Floret

Kontaktné informácie

Mapa

Fakturačné údaje

Názov: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

IČO: 27073

DIČ: CZ00027073

IČ DPH: Nezistené

Ďalšie kontakty

Telefón 1: 420 296 528 413

Telefón 2: 420 605 205 941

Ďalšie informácie

ďalšie kategórie:

Ubytovanie

Podobné firmy:
Výzkumný a zkušební ústav Plzen s.r.o.
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., ČR
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i.
ARBO - zahradnictví, s.r.o.